کاربرد

ما LE-VENDING راه حل یک مرحله ای را برای تحقیق و توسعه کسب و کار خرده فروشی هوشمند، تولید، سیستم نرم افزار VM، سیستم مدیریت وب ارائه می دهیم که نظارت بر ماشین و مدیریت از راه دور و غیره را امکان پذیر می کند.

محصولات ویژه

شرکت

محصولات ورود